Laden Evenementen

Labyrintloop Klassiek Labyrint aansluitend op de Stiltemeditatie

Maak je meditatie nog krachtiger door deze combinatie van een half uur stilzijn en aansluitend een labyrint te lopen. Stadsklooster Haarlem geeft je de gelegenheid om het Klassieke Labyrint te lopen in aansluiting op de stiltemeditatie in de Grote of St. Bavokerk op maandagochtend 16 januari a.s.

Labyrint
Labyrinten zijn minstens 6000 jaar oud en in de voor christelijke tijd werden ze gebruikt bij rituelen, inwijdingen, meditatie en reiniging. Je vindt ze over de hele wereld. Er liggen er veel in kathedralen, maar ook buiten in de natuur of in de stad.
Ze kunnen je helpen om je geest rustig te maken, negatieve energie los te laten en dichter bij jezelf te komen. Simpelweg door in een rustig tempo naar het midden te lopen. Je kunt niet verdwalen zoals dit in een doolhof het geval is.

Het Klassieke Labyrint, de mannelijke vorm
Het klassieke labyrint is meer dan 6000 jaar oud en wordt vrijwel over de hele wereld teruggevonden. In steenformaties en uitgehouwen in rotsen .
Daarmee is het duidelijk voorchristelijk. Omdat het terug te vinden is op kretenzische munten en Kreta verbonden is met de mythe van de Minotaurus, Theseus, Daedalus, het labyrint en de draad van Ariadne, wordt het ook wel het kretenzische labyrint genoemd.

Het is een labyrint dat heel gemakkelijk en prettig te lopen is en bij uitstek geschikt als kennismaking met labyrint lopen.
De mannelijke vorm is veruit het meeste bekend. Deze draait rechtsom. De vrouwelijke vorm, die hetzelfde is, draait echter linksom. Sommigen hebben een duidelijk voorkeur voor één vorm. De beide vormen voelen ook heel verschillend.
Vandaag zal de mannelijke vorm in de Bavo neergelegd worden. De vrouwelijke vorm zal op 17 april neergelegd worden.

Labyrintloop
Een labyrintloop is een vorm van loopmeditatie, waarbij je een pad volgt dat je naar het centrum brengt. Het is meditatief lopen, waarbij je vooral waarneemt. Waarnemen wat je voelt: emoties maar ook fysieke reacties, of ook wel gedachtes die bij je opkomen, want het labyrint triggert reacties bij je. Je neemt je gevoelens of gedachten waar, maar gaat daar niet in mee. Je kunt af en toe stilstaan om beter te voelen, te ervaren. Je passeert anderen die stilstaan of langzamer lopen. De tijd nemen is belangrijk.

Deelnemers van de stiltemeditatie kunnen om 09.30u doorlopen naar het Klassieke Labyrint dat in de viering (het kruis) van de Bavo ligt. Er brandt een kaars en er is zachte muziek aanwezig. Je ontvangt een korte uitleg over wat de loopregels zijn en op welke wijze je het beste kunt lopen. 

Daarna ga je in gepaste afstanden, na elkaar, het labyrint in. Zo loop je elkaar niet direct in de weg. Je hoort een klein belletje: het signaal dat je het labyrint in kunt gaan. Met aandacht loop je rustig naar het midden, blijft daar even om het midden te ervaren en daarna loop je dezelfde weg weer terug. 

Als je uit het labyrint bent gekomen, is het prettig om even te gaan zitten en de loop op je te laten inwerken. Als je wilt, kun je daarna nog even napraten of gewoon de kerk verlaten.
Er is plek voor 20 personen om het labyrint te lopen, dus het kan zijn dat je even moet wachten voordat je aan de beurt bent.

Intlabyrint
Deze labyrintloop wordt begeleid door Ad en Gerard van Intlabyrint.
Ad en Gerard zijn labyrintwerkers, die veel verschillende labyrintactiviteiten organiseren en er naar streven dat het labyrint meer bekendheid krijgt. Ze zijn telkens weer onder de indruk van de magie van het labyrint dat al zij geheimen nog niet heeft prijsgegeven.
Wil je meer weten?
Gerard van der Waard en Ad de Graaf: intlabyrint@gmail.com

Er zijn dit seizoen nog twee andere data waarop er een labyrintloop zal zijn na de Stiltemeditatie: maandag 17 april 2023 en maandag 10 juli 2023.

Praktische informatie:
Stiltemeditatie:  maandag 16 januari 9.00 – 9.25 uur
Aansluitend: maandag 16 januari vanaf 09.30 uur start het labyrint. Je kunt tot 11.00 uur het labyrint lopen.
K
om je direct uit de ochtendmeditatie en loop je door naar het labyrint, dan betaal je niets. 
Wie na 10.00 uur komt, doet dit via de gewone ingang aan de noordzijde van de kerk en betaalt dan € 3,- entreegeld. 
Reserveren is niet nodig.