Covid-maatregelen bij Stadsklooster Haarlem

Stadsklooster Haarlem is een project van Stichting Kerk Zonder Grenzen. Vele van onze activiteiten/ bijeenkomsten vinden plaats in verschillende kerken in Haarlem. Op deze locaties hoeven wij onze bezoekers niet om een Corona-toegangsbewijs te vragen. Wel zullen wij altijd zorgen voor voldoende ruimte, zodat eenieder zich zowel welkom als veilig kan voelen.
Ook voor het samen mantra-zingen in de Doopsgezinde Kerk is geen Corona-toegangsbewijs nodig, wel zorgen we ook daar voor voldoende ruimte.

Voor activiteiten die plaatsvinden op andere locaties dan een kerk, zoals onze Mindfulness-serie bij de DeDAKKAS gelden de regels van die specifieke locatie en zullen we je wel om een geldig Corona-toegangsbewijs moeten vragen. Dit betreft uitzonderingen in de programmering, deze informatie kun je ook nog vinden bij de betreffende activiteit op onze website.