Nieuw prijsbeleid bij Stadsklooster Haarlem

Stilte, aandacht en schoonheid voor iedereen. Daarom passen we vanaf 1 september 2024 de prijzen van de activiteiten bij Stadsklooster Haarlem aan. Vanaf dan werken we met een flexibel prijsbeleid. Zodat iedereen kan genieten van onze activiteiten. Niet iedereen heeft dezelfde financiële mogelijkheden en door een gevoel van solidariteit en verantwoordelijkheid onder onze bezoekers, kunnen we dit mogelijk maken.

Wat betekent dit voor jou? Onze activiteiten krijgen vier prijscategorieën:

  • Donatieticket: je koopt dit ticket voor jezelf, én je steunt een ander én je steunt Stadsklooster Haarlem om te investeren in (andere) activiteiten.
  • Standaardticket: je betaalt een iets hoger bedrag voor dit ticket, zodat wij onze activiteiten ook voor een sociaal tarief kunnen aanbieden.
  • Instapticket: dit ticket dekt de directe kosten per activiteit.
  • Sociaalticket: een ticket met een sociaal tarief voor iedereen die dat nodig heeft.

Samen maken we Stadsklooster Haarlem voor iedereen toegankelijk!

Waarom dit flexibele prijsbeleid?
We willen dat mensen van diverse achtergronden kunnen deelnemen door de financiële drempels te verlagen. We vertrouwen op de solidariteit van onze bezoekers.  Dit past bij de missie en visie van Stadsklooster Haarlem.
Wij zijn transparant over de kosten van de activiteiten. Ruimte voor inspiratie is voor ons belangrijker dan het maken van winst. Kosten voor pr, marketing en organisatie worden niet doorberekend aan de bezoekers. Eventuele winst wordt geïnvesteerd in andere activiteiten voor jullie.

Optimale toegankelijkheid
Voorheen was er een limiet in het aantal beschikbare (gratis) tickets voor mensen met een HaarlemPas, wat niet meer past bij onze visie op toegankelijkheid. Nu hanteren we voor iedereen die dat nodig heeft een vaste lage prijs, zonder limiet op het aantal verkochte tickets. Niemand ziet welke prijs je hebt betaald en er is geen verschil tussen mensen die minder of meer betalen. Het bureau van Stadsklooster Haarlem verzamelt alleen de gegevens over het aantal afgenomen kaarten per prijscategorie. Dit is nodig om te bepalen of het prijsbeleid effectief is en voor de administratie.
Natuurlijk bieden we je, zoals altijd, ook enkele activiteiten gratis aan, zoals de Stiltemeditaties en de Labyrintloop na de Stiltemeditaties.

Solidariteit
Samen maken we Stadsklooster van en voor alle Haarlemmers. We testen dit beleid in het seizoen 2024-2025 en hopen dat het een succes wordt. Doe mee en help ons dit te realiseren!