Missie & Visie

Wij mensen leven in een samen-leving waarin de klemtoon en aandacht op het individu is komen te liggen.
Wat zijn we verloren? Welke leegte is ontstaan toen we met het uitvergroten van het individu onze gezamenlijke wortels hebben opgegeven?

We lijken te vergeten dat we allemaal altijd onderdeel uitmaken van dezelfde ruimte, en onze oorsprong vinden in dezelfde bron. De bron die ons inspireert om ons te verbinden met de ander, met onszelf en met de wereld om ons heen. Van hart tot hart.

De zoektocht naar die verbinding gaat verder. Moét verder gaan. Want wanneer wij ons werkelijk verbonden voelen krijgen we toegang tot een onuitputtelijke bron van liefde en kracht die we zelf kunnen ervaren, en kunnen geven aan anderen en de wereld om ons heen.

Stadsklooster Haarlem gelooft dat de wereld er een beetje mooier uitziet wanneer mensen vaker het gevoel van verbondenheid met de bron, met zichzelf, met de ander/ het andere en de wereld om zich heen zouden kunnen erváren.

Wees nieuwsgierig, ga op pad en blijf zoeken en vinden. Met jezelf en met elkaar. Stap voor stap. Op een manier die bij jouw past.

Stadsklooster Haarlem schept ruimte voor verbinding met de bron.