Organisatie

Directeur
Judith van der Wildt
directie@stadskloosterhaarlem.nl
06-21 33 23 80
Aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdag.

Marketing & Communicatie
Noortje Meulenkamp
communicatie@stadskloosterhaarlem.nl
06-16 68 52 59
Aanwezig op maandagochtend, dinsdagmiddag en donderdag.

Productie
Katrien Nicolaas
productie@stadskloosterhaarlem.nl
06- 15 20 46 10
Aanwezig op wisselende dagen,
te bereiken per mail of telefoon

Office
Marjan Faber
info@stadskloosterhaarlem.nl
06-23 16 76 69
Aanwezig op wisselende dagen.
Bij voorkeur te bereiken per mail.

Stadsdominee, adviseur
Tom de Haan
tomdehaan@stadskloosterhaarlem.nl

Bestuur

de heer A. Helmig
Voorzitter

de heer B. Kempen
Penningmeester

mevrouw Ph. Burgers
algemeen bestuurslid

de heer F.R. Rakers
algemeen bestuurslid

mevrouw Y. Hannema
algemeen bestuurslid

de heer J.P. de Jong
algemeen bestuurslid