Privacyverklaring

Inleiding
Stadsklooster Haarlem is onderdeel van de stichting Kerk Zonder Grenzen. Deze privacy verklaring legt uit wat wij doen met de informatie die we over je verzamelen wanneer je deze website gebruikt, een ticket bij ons koopt, je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, voor ons werkt of een zakelijke relatie met ons onderhoudt.

Als een bedrijf dat je persoonlijke gegevens verwerkt, moeten wij ons houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze pagina is bedoeld om jou op de hoogte te houden van wat we doen met de persoonlijke gegevens die we verzamelen. Persoonlijke gegevens, voor doeleinden van de AVG, zijn alle informatie waarmee je kan worden geïdentificeerd; het bevat zaken zoals je naam, geboortedatum, emailadres, factuuradres, telefoonnummer en IP-adres.

Website
De website van Stadsklooster Haarlem wordt beheerd door WordPress en valt qua privacyverklaring onder Automattic. Ook ons ticketsysteem, Woocommerce, is een plugin van WordPress die door Automattic wordt beheerd. Je kunt hier hun privacyverklaring lezen. Hieruit blijkt dat Automattic zich te allen tijde houdt aan de AVG wetgeving en niet meer gegevens vraagt dan noodzakelijk en deze ook niet langer verzamelt dan wettelijk toegestaan is.

Nieuwsbrief
Je kunt via onze website ervoor kiezen om je in te schrijven voor de nieuwsbrief van Stadsklooster Haarlem. Deze nieuwsbrief wordt ongeveer een keer per maand verstuurd. De versturing gebeurt door het programma Mailchimp. De privacy verklaring van Mailchimp lees je hier. Je kunt je op elk moment weer afmelden voor deze nieuwsbrief, onderaan in de footer van de nieuwsbrief.

Evaluaties
Na deelname aan een van onze activiteiten, ontvang je van ons een vragenlijst waarin je kunt aangeven wat je ervaring was met deze activiteit. Deze evaluatie versturen we via Google Forms, dat een functionaliteit is binnen google.com. Je leest hun privacy verklaring hier.

Foto-/ Videomateriaal
Stadsklooster Haarlem maakt gebruik van fotografen en videoproducers om activiteiten vast te leggen. Voorafgaand aan de activiteit informeren we de deelnemers of schriftelijk of mondeling hierover en vragen we om toestemming, ook voor het plaatsen van de beelden op onze communicatie-uitingen. Hierbij krijgen de deelnemers ook de mogelijkheid om aan te kunnen geven als men liever niet op beeld wilt. De fotograaf en/of videoproducer houd(t)en hier dan rekening mee.

Beveiliging
Binnen de organisatie van Stadsklooster Haarlem beveiligen we gegevens digitaal of anderszins (in afgesloten kasten bijvoorbeeld) en alleen medewerkers die hiertoe geautoriseerd zijn, hebben toegang tot je gegevens.
Je hebt te allen tijde recht op inzage van deze gegevens. Je kunt een mail sturen aan info@stadskloosterhaarlem.nl met dit verzoek.

Binnen de organisatie
Stadsklooster Haarlem verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn
bijvoorbeeld gegevens van:
• (Oud-)medewerkers
• Bestuursleden en vrijwilligers met wie een vrijwilligersovereenkomst is gesloten
• Stagiairs
• Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Wat doen we met de verzamelde persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden voor verschillende doeleinden verwerkt, bijvoorbeeld:
• Toezenden van nieuwsbrieven, verstrekken van informatie
• Toezenden van gekochte tickets en evaluaties en het innen van de ticketprijs via de opgegeven bankrekening
• Het kunnen uitnodigen van personen voor activiteiten, cursussen, trainingen
• Uitbetaling van onkostenvergoedingen aan vrijwilligers en stagiairs
• Donateurs bedanken voor een gift

Hoe lang worden gegevens bewaard?
Stadsklooster Haarlem bewaart de persoonsgegeven zorgvuldig. Gegevens worden alleen bewaard voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. De wettelijke bepalingen die hiervoor gelden, worden nageleefd.

Verstrekking van gegevens aan derden
Stadsklooster Haarlem verstrekt geen gegevens aan derden zonder toestemming van de betreffende persoon.

Verwerkersovereenkomsten
Stadsklooster Haarlem sluit verwerkersovereenkomsten met organisaties die werkzaamheden voor Stadsklooster Haarlem uitvoeren en daarbij de beschikking over persoonsgegevens moeten hebben. In deze verwerkingsovereenkomsten staat onder meer dat deze organisaties de wettelijke privacy bepalingen moeten naleven. Ook dienen zij duidelijkheid te verschaffen over de plek waar de gegevens, die zij verwerken, worden bewaard (datacentra in Nederland/EU, dan wel elders).

Vragen, opmerkingen en klachten?
Het kan dat je een klacht hebt over de verwerking van je gegevens door Stadsklooster Haarlem. We zullen dan altijd proberen om met je tot een bevredigende oplossing te komen. Je kunt je daarvoor richten tot info@stadskloosterhaarlem.nl

Deze privacyverklaring is besproken en vastgesteld door het bestuur van Stichting Kerk Zonder Grenzen waar Stadsklooster Haarlem onderdeel van uitmaakt op 19 januari 2022. (Stadsklooster Haarlem| Privacyverklaring | versie d.d. 19/01/2022).

Disclaimer
De inhoud van www.stadskloosterhaarlem.nl is met de grootste zorg samengesteld.
Hoewel Stadsklooster Haarlem tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Stadsklooster Haarlem expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig en actueel is.